Laman Web Rasmi Lembaga Pelabuhan Bintulu RSS Feed http://bpa.gov.my/web/home/index/ Fri, 22 Jun 2018 17:32:47 +0800 Fri, 22 Jun 2018 17:32:47 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPBTender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//285/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-2Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-2<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//287/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-3Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-3<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//288/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-4Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-4<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//289/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-5Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-5<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//290/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-6Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-6<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//291/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-7Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-7<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//292/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-8Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-8<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//293/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-9Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-9<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//294/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-10Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-10<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//295/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-11Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-11<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//296/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-12Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-12<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//297/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-13Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-13<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//298/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-14Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-14<br/><p> TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</p><br/>Tarikh Mula: 2017-04-01<br/>Tarikh Tamat: 2020-12-31http://bpa.gov.my/web/home/tender//299/Sat, 01 Apr 2017 00:00:00 +0800Sebut Harga : LPB/600/Q09/2018Sebut Harga : LPB/600/Q09/2018<br/><p> <em style="text-align: justify;"><strong>RESEARCH - FRAMEWORK FOR FORMULATION OF BLUEPRINT FOR TRANSFORMATION OF BINTULU PORT INTO SMART DIGITAL GREEN PORT</strong></em></p> <hr /> <p> <strong>TARIKH TUTUP : 08 MEI 2018</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>MASA TUTUP : 12 TENGAHARI</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>TARIKH PEMBUKAAN : 08 MEI 2018</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>MASA PEMBUKAAN : 3.00 PETANG</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>KOD BIDANG SEBUT HARGA :&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>330207 &ndash; Perkhidmatan Perunding Fizikal &ndash; Kajian Alam Sekitar;&nbsp;</strong><strong>atau</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>341002 &ndash; Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal &ndash; Kajian Teknologi Hijau</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>JUMLAH SEBUT HARGA DITERIMA : 3</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong style="text-align: center;">JADUAL PEMBUKAAN SEBUT HARGA</strong></p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 100px"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <strong>KOD PENYEBUT HARGA</strong></td> <td style="text-align: center;"> <strong>HARGA TAWARAN (RM)</strong></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 1/3</td> <td style="text-align: right;"> 706,785.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 2/3</td> <td style="text-align: right;"> 852,122.72</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> 3/3</td> <td style="text-align: right;"> 499,867.00</td> </tr> </tbody> </table><br/>Tarikh Mula: 2018-05-08<br/>Tarikh Tamat: 2018-08-06http://bpa.gov.my/web/home/tender//326/Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0800Tender : LPB/2018/T02Tender : LPB/2018/T02<br/><p style="text-align: justify;"> <strong>LPB/2018/T02 - PROPOSED TECHNICAL ASSESSMENT FOR JETTY 1 (BERTH 1 &amp; 2) SUBSTRUCTURE AND ITS APPROACH TRESTLE OF BINTULU PORT, BINTULU, SARAWAK</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Sila rujuk Kenyataan Tender yang dilampirkan di ruangan sebelah.</p><br/>Tarikh Mula: 2018-06-04<br/>Tarikh Tamat: 2018-06-25http://bpa.gov.my/web/home/tender//330/Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0800Sebut Harga : LPB/600/Q16/2018Sebut Harga : LPB/600/Q16/2018<br/><p style="text-align: justify;"> <strong>SEBUTHARGA SEWAAN KOMPUTER RIBA UNTUK LEMBAGA PELABUHAN BINTULU</strong></p> <hr /> <p style="text-align: justify;"> Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor <strong>Bumiputera dan Bukan Bumiputera Tempatan sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 210102: Hardware (High End Technology).</strong></p><br/>Tarikh Mula: 2018-06-11<br/>Tarikh Tamat: 2018-06-25http://bpa.gov.my/web/home/tender//333/Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0800