Polisi Tidak Menerima HadiahOperator Pelabuhan, Agen, Vendor dan Rakan Perniagaan LPB sentiasa komited dan berusaha meningkatkan integriti dan tadbir urus dalam menguruskan perkhidmatannya sebagai badan
kawalselia.
 
Selaras dengan Kod Etika dan Kelakuan LPB serta pematuhan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1998, pekerja tidak boleh meminta atau menerima sebarang hadiah daripada Operator Pelabuhan, vendor, pelanggan semasa atau berpotensi, ejen dan rakan niaga, sama ada secara langsung atau tidak langsung yang boleh mempengaruhi pertimbangan pekerja dalam proses membuat keputusan atau meletakkan pekerja dalam kedudukan konflik.
 
Kami mengucapkan terima kasih atas sokongan anda dan pemerhatian kepada Polisi Tiada Hadiah yang diamalkan oleh LPB.

 
 
 
Statistik Pelawat
 
Kami ada di  Pautan ke Versi Mobile Pautan ke Newsletter Subscribtion Pautan ke Suapan RSSPautan ke Facebook Pautan ke Instagram

pautan ke laman web

 
 
 
 
Senarai Keseluruhan Agensi bagi Pensijilan EKSA
Arkib Elektronik
W3C
Multi Language [EN] | [MY]
Advanced Search Function
myprestasi MyHRMIS Mobile