Tender / Sebut Harga


No. Tajuk Tarikh Fail
Lawatan Tapak Tarikh Mula Tarikh Tamat
1Sebut Harga : LPB/600/Q19/2019

KAJIAN BLUEPRINT FOR BINTULU PORT DIGITALIZATION (DETAILED ICT BLUEPRINT FOR SMART DIGITAL GREEN PORT


Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti berikut:-

340602 – PERANCANGAN STRATEGIK ICT (ISP); ATAU

340603 – KAJIAN PENGURUSAN INFRASTRUKTUR ICT; ATAU

340605 – KAJIAN PENGURUSAN MAKLUMAT ICT.

 

ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA

Sila rujuk Kenyataan Sebut Harga yang dilampirkan bersama Dokumen Pelawaan di ruangan sebelah

-TIADA-

16/08/201930/08/2019
2Tender : LPB/2019/T03

TENDER CADANGAN PEMBANGUNAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER BAGI LEMBAGA PELABUHAN BINTULU


TARIKH TUTUP 15 OGOS 2019
MASA TUTUP 12.00 TENGAHARI
TARIKH BUKA TENDER 15 OGOS 2019
MASA PEMBUKAAN 2.30 PETANG
KOD BIDANG 210104- Software/ System Development/ Customization and Maintenance
JUMLAH TENDER DITERIMA 3

JADUAL PEMBUKAAN TENDER SEPERTI BERIKUT:-

Kod Petender

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(Jika Berkenaan)

1/3

1,538,303.00

8 Bulan

2/3

2,843,859.00

10 ke 18 Bulan

3/3

2,165,000.00

10 Bulan

-TIADA-

26/07/201915/08/2019
3Tender : LPB/2019/T04

PELANTIKAN JURUPERUNDING BEBAS BAGI PENYELESAIAN PENAMATAN PROJEK PEMBANGUNAN


TARIKH TUTUP 14 OGOS 2019
MASA TUTUP 12.00 TENGAHARI
TARIKH BUKA TENDER 15 OGOS 2019
MASA PEMBUKAAN 2.30 PETANG
KOD BIDANG 330101 - KEJURUTERAAN AWAM
JUMLAH TENDER DITERIMA 6

JADUAL PEMBUKAAN TENDER SEPERTI BERIKUT:-

Kod Petender

Harga

(RM)

Tempoh Siap

(Jika Berkenaan)

1/6

909,142.00

12 Bulan

2/6

1,152,510.00

12 Bulan

3/6

1,262,250.00

12 Bulan

4/6

1,397,040.00

12 Bulan

5/6

1,287,190.00

12 Bulan

6/6

4,996,231.00

12 Bulan

**Sila Rujuk Kenyataan Tender Pada di Ruangan Sebelah**

25/07/201914/08/2019
4Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

PENYATA PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH DAN PENGURUSAN LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

01/04/201731/12/2020
5Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-2

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

KAEDAH PEROLEHAN LPB

01/04/201731/12/2020
6Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-3

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

01/04/201731/12/2020
7Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-4

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

MANUAL PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

01/04/201731/12/2020
8Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-5

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

PENTADBIRAN KONTRAK DAN FORMAT PERJANJIAN PIAWAI PERUNDING

01/04/201731/12/2020
9Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-6

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN LPB

01/04/201731/12/2020
10Tender : TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU LPB-7

TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN BAHARU (MENGGUNAKAN SUMBER DANA DALAMAN) LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

PENGECUALIAN DARIPADA TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN

- PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

01/04/201731/12/2020
Muka Surat 12

 
 
 
Statistik Pelawat
 
Kami ada di  Pautan ke Versi Mobile Pautan ke Newsletter Subscribtion Pautan ke Suapan RSSPautan ke Facebook Pautan ke Instagram

pautan ke laman web